Betongreparationer

Betongreparationer

Betong har en lång livslängd med hög hållfasthet och används därför som bärande konstruktion när man bygger broar, parkeringshus och andra byggnader. Även om betong har en livslängd som överstiger 100 år så utsätts den ständigt för yttre påfrestningar. För att en betongkonstruktion ska behålla sin höga hållfasthet krävs det löpande underhåll. Exempelvis genom impregnering, tätskiktsbyte samt byte av kantbalk. När skador och sprickbildningar uppstår i en betongkonstruktion krävs det att skadan repareras för att konstruktionen inte ska tappa sin hållfasthet.

Vi utför betongreparationer av alla sorters byggnadsverk och delar. Från balkongreparationer och parkeringshus till broreparationer med krav enligt Trafikverket. Kontakta oss så hjälper vi er ett planera, undersöka samt reparera betongkonstruktionen så dess livslängd behålls.

Kontakta oss på DBOB AB

Kontakta oss här så kan vi berätta mer om oss och hur vi kan stå till tjänst. Vi erbjuder kostnadsfritt möte, varför du ska välja just oss som konsult till ert kommande projekt.

Våra tjänster

DBOB AB är ett väletablerat företag och som erbjuder konsulttjänster till andra företag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Dalarna och större delen av Sverige. Klicka dig vidare nedan för att läsa mer om våra tjänster.

Brospecialist

DBOB AB kan erbjuda brospecialister i samband med besiktning...

Bygg & anläggningsentreprenader

DBOB AB utför bygg och anläggningsentreprenader över hela Sverige. 

Konsulttjänst Klass 1 Gjutning

När du är i behov av betonggjutning kan vi erbjuda dig utbildade betongarbetare.

Betongreparationer

När du behöver utbildad personal för betongreparationer finns vi här för dig.

Markentreprenad

Vi kan utföra olika typer av markarbeten som exempelvis vägarbeten.

Väg- och broräcken

Vi kan utföra montage av bro- och vägräcken.