Utförandeentreprenad VO Västanvik, Norrtälje.

Beställare: Norrtälje Vatten och Avfall AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.

Omfattning i projekt: Utbyggnad av kommunalt vatten och spillvattenledningar samt fyra stycken pumpstationer i Västanvik på Rådmansö i Norrtälje kommun.  Västanviks samfällighetsförening är till ytan störst i nordeuropa och består av ca 460 fastigheter som ska få nytt kommunalt vatten och avlopp. När Va-ledningarna läggs så samförlägger DBOB ny el i hela föreningen.

Beställare: Norrtälje vatten och avfall AB.

Kontraktssumma: 98 000 000 kr

Ort: Västanvik

Tidsperiod: Februari 2021 - Augusti 2023

 

 

0
Feed