Utförandeentreprenad VO Västanvik, Norrtälje.

Beställare Norrtälje Kommun, kontraktssumma 98 milj

Entreprenadform

Utförandeentreprenad.

 

Omfattning på arbete

Projektet omfattar utbyggnad av kommunalt vatten och spillvattenledningar samt fyra stycken pumpstationer i Västanvik på Rådmansö i Norrtälje kommun.  Västanviks samfällighetsförening är till ytan störst i nordeuropa och består av ca 460 fastigheter som ska få nytt kommunalt vatten och avlopp. När Va-ledningarna läggs så samförlägger DBOB ny el i hela föreningen.

 

Beställare

Norrtälje vatten och avfall AB.

 

Tidsperiod

Byggstart 2021-02-08 slutbesiktning 2023-05-30

 

Lärt oss i projektet och utmaningar

Det vi har lärt oss i projektet är att sträva efter att göra fullt färdigt arbete och hjälpas åt med arbetsuppgifterna. Samt vidden av att alla medarbetare har tillräckligt med information för att bygga med en hög kvalité över lång tid. Utmaningarna har varit stora variationer av markförhållanden antingen har det varit berg eller lös lera, det har resulterat i ojämn produktionstakt och ibland svårt att fördela resurser. En annan utmaning har varit att få tag i kompetenta maskinförare med tidigare erfarenhet av VA-projekt. Slutligen så ska alla behålla fokus och målmedvetenhet fram till slutbesiktning i ett förhållandevis långt projekt.

0
Feed