Karlholm Strand

Beställare TN Byggkonsult AB

 

Entreprenadform: Utförandeentreprenad AB04

Entreprenadsumma: Cirka 12 000 000 kr

Omfattning i projekt: Utförande av platsgjuten pålad betongmur i marin miljö samt grundläggning och betongarbeten för byggnader.

Ort: Karlholm

Tidsperiod: Augusti 2022 - Februari 2023

0
Feed