Bygge entrétorg i Huddinge sjukhus april 2015

Beställare för detta uppdrag var Sveab Anläggning AB.

Byggentreprenad ny entré Huddinge Sjukhus. Entreprenadsumma ca 75 milj.

0
Feed