Nybyggnad kaj Söderhamn - CU E2 Söderhamn

Beställare: Söderhamns Kommun
 

 

Entreprenadform: Utförande
 

Omfattning i projekt: Rivning av gammal krönbalk och spont, pålning, ny kompositspont, ny krönbalk i betong samt omkringliggande markarbeten inklusive nytt rekreations och lekområde i Gurkparken.
  

Kontraktssumma: 69 178 00

Ort: Söderhamn
 

Tidsperiod: december 2022 – Juni 2024.

0
Feed