Välkommen till Dala Bygg & Betongteknik AB

Vi erbjuder konsulttjänster (byggledning, projektledning, specialiserad inom broreparationer, bygg- och anläggningsentreprenad), väg- och broräckesmontage, försäljning av väg- och broräcken, bullerplank i såväl trä som plast både till försäljning och montage. Alla tänkbara trä- och betongarbeten. Även uthyrning av personal med yrkesbevis/förarbevis i de flesta yrkeskategorier inom områdena trä, betong, mark, maskinister.

Nybyggnad Bro i Torsång, Borlänge, beställare Skanska
Byggentreprenad nytt P-Hus Västerås. Mark- och betongentreprenad. Beställare Sveab Anläggning AB
100 Uppåt - 37 nya busshållsplatser inkl sidoområdesåtgärder. Kontraktssumma ca 23,5 milj. Beställare Trafikverket
Broreparationer E18 Norrtälje-Kapellskär. Beställare NCC
Färdigställande av bro över järnväg i Ludvika. Beställare Skanska
Gjutasfalt Do Älvdalen beställare Peab Driftområde Älvdalen
Gjutasfalt Do Nås beställare Peab Driftområde Nås
Gjutsasfalt Do Borlänge beställare NCC Driftområde BorlängeFÄRDIGA PROJEKT


Byggentreprenad ny entré Huddinge Sjukhus. Entreprenadsumma ca 75 milj. Beställare Sveab Anläggning AB
ATK-platser, Dalarnas och Gävleborgs län. Beställare: Peab Anläggning AB
Broreparationsentreprenad (totalentreprenad) betong. Beställare Vägförening
Vägräckesentreprenader Do Nås, Beställare Peab Anläggning AB
Vägräckesentreprenader Do Malung, Beställare Svevia
Vägräckesentreprenader, Beställare Vägföreningar
Bro- och vägräckesreparationer Do Sveg, Beställare Peab Anläggning AB

Samarbetspartners
CBISveabBlue SystemsSvevia
NCCVecturaPeabVeidekkeSCAStora Enso Svensk Vägsäkerhetsutbidning