Kontakta oss

Dala Bygg & Betongteknik AB
Älvuddsvägen 29
785 61 Djurås

VD: Per Hellestig
tel. 070-66 55 105
e-mail per.hellestig@dbob.se

Entreprenadingenjör/Kalkyl: Håkan Gustavar
tel. 070-6655183
e-mail: hakan.gustavar@dbob.se

PC/Arbl. Mats Verpers
tel. 076-2756033
e-mail mats.verpers@dbob.se

Administration-ekonomi/Personalansvarig-utbildning:
Anna Pettersson
tel. 070-22 96 813
e-mail anna.pettersson@dbob.se

KMA-samordnare/Administratör: Carina Höjer
Tel: 070-665 88 98
e-mail: carina.hojer@dbob.se

Arbetsledare Vägräcken: Pål Fröyen
tel. 070-66 55 890
e-mail palfroyen@dbob.se

Dala Bygg & Betongteknik AB i Mora
Flottarvägen 12
79251 Mora
Kontakt: Håkan Gustavar
e-mail: Hakan.gustavar@dbob.se
tel: 070-6655183